Bli din egen elproducent med hjälp av solen!

Solförhållanden i Sverige är bra. Ett vanligt villatak kan ta emot cirka fem gånger mer energi än huset förbrukar under ett år. Om vi placerade solceller på alla tak med stor potential för solenergiproduktion i Landskrona så skulle vi kunna tillgodose en stor del av stans totala elbehov! Nu har vi skannat av alla hustak i Landskrona och har full koll på om ditt är lämpligt för solceller. Vi kallar det för Solkartan och här kan du ta reda på solenergipotentialen, för just ditt tak.

Så här läser du informationen

1. Dessa uppgifter beskriver den totala takytan på den valda fastigheten, samt ger dig en uppskattning av hur mycket solenergi som totalt kan nå taket under ett normalår.

Övriga siffror som presenteras i informationsrutan står i relation till dessa två uppgifter.

2-3. Vi har delat upp taken i 3 olika färger för att ge dig en uppfattning om hur stor yta på taket som skulle vara mest lämplig för elproduktion från solen.

Mest solinstrålning
Mindre solinstrålning
Minst solinstrålning

4. Den inkommande solenergin visar hur mycket som beräknas nå de olika delarna av taket under ett normalår.
Obs! Verkningsgraden är ca 15 % för solpanelerna vid produktion av elenergi från solen. För att få en fingervisning om hur mycket elenergi i kWh som solcellerna/solpanelerna kan producera per år får du multiplicera den inkommande solenergin med 0,15.

Mer information

Om du vill läsa mer om solceller och hur du kan gå vidare med ett solcellsbygge finner du massor med nyttig information på Energimarknadsinspektionens hemsida. Obs! Var noga med att alltid kontakta stadsbyggnadskontoret innan du påbörjar ditt projekt för att ta reda på om det krävs bygglov för att installera solceller.